Make your own free website on Tripod.com


CYMBO
Ang CYMBO ay hango sa salitang "simbo" na ang ibig sabihin ay ilawang de gas. Ito ay gawa sa basyong bote o garapon, lata, palara at kapirasong mitsang damit.
Sa ngayon, ang CYMBO ay nasa ikatlong taon na ng kanyang pamamayagpag o sirkulasyon. At sallob ng taong nagdaan o nakalipas, nakagawa ito ng ingay at nagbigay daan upang maipaabot ang mga saloobin, nais at nasa puso ng mga kabataan. Naipakita ang galing at talentosa larangan ng pagsulat.
Ang sirkulasyon po ng CYMBO ay nangyayari po lamang tuwing bakasyon (March, October at Decmber).
Editorial Staff
2003-2004


Charmaine B. Ungria
Editor in Chief

Maricar V. Paglicawan
Managing Editor

Roy D. Paglicawan
News Editor

Christian Insigne
Features/Literary Editor

Mary Paulyn Driza
Charlotte Jennifer Valbuena
Staff Writers

Paul Vincent Aguilar
Circulation Manager

Ferdinand 'Kang Bena' Tria
Adviser/Editorial Consultant


 

[ Copyright July, 2005 PCYA]
[ Developed and designed by: R&L Webpage Developer ]